Behandlingskatalog for Medicinsk afdeling
Her kan du som henvisende læge læse om sygehusets behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Medicinsk Afdeling, Sygehus Himmerland har akut døgnfunktion i såvel Hobro som Farsø og modtager såvel elektivt som akut henviste patienter til diagnostik og behandling og eventuel viderevisitation specialafdelinger / tertiært sygehus. Den ambulante virksomhed dækkes af daghospital og ambulatorium beliggende dels i Hobro og dels i Farsø, ligesom der er Diabetesambulatorium og Diabetesskole på begge geografier.

Specifikke behandlingstilbud

Hjertesygdomme

Der er i såvel Hobro som Farsø 10 observationspladser med telemetri til overvågning af patienter mistænkt for hjertesygdomme.
Ekkokardiografi udføres på moderne ekkokardiografiudstyr. Der udføres arbejds-ekg og kardiologisk udredning.
Der udføres Holtermonitorering og desuden er der mulighed for arytmidetektering med cardiocorder.
Patienter modtages til diagnosticering af hjerteklapfejl, inkompensation og angina pectoris m.v. i ambulant regi om muligt. Begge afdelinger har et snævert samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Kardiologisk Afdeling, Skejby Sygehus om perkutan transluminal angiografi og stentbehandling i det absolut akutte stade, ligesom der er snævert samarbejde om angioplastik m.v. med mere planlagte forløb. Afdelingen foretager den fornødne efterbehandling og primære kontrol inden overgang til egen læge.

Hyperlipidaemia

Der foretages udredning og behandling ambulant eller hvis påkrævet under indlæggelse.

Hypertension

Afdelingen tilbyder hypertensionsudredning og ambulant døgnblodtryksmåling.

Lunger

Lungefunktionsundersøgelse eller spirometri udføres ambulant.
Under indlæggelse lungefysioterapi med PEP (positive expiratory pressure) eller CPAP (continuous positive airways pressure).
Eventuelt assisteret ventilation (respirator behandling) kan ske på intensiv afdeling i Hobro.
Primær udredning af tumor pulm. er efter politisk beslutning henlagt til Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Der tilbydes KOL-skole med teoretisk undervisning, praktisk undervisning og fysisk træning af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom i såvel Farsø som Hobro.

Lever og galdeveje

Finnålsbiopsi af leveren udføres ultralydsvejledt af Røntgenafdelingen. Som forprøver skal der foreligge INR<1,6, APTT<40 sek, thrombocytter >50 mia/liter, Hb> 6 mmol /l
Patienten observeres minimum 6 timer i Medicinsk Dagafsnit, eventuelt overnattes i afdelingen.

Oesophagus, ventrikel, duodenum

Udføres kun i Farsø: Øsofago-gastroduodenoskopi, eventuelt med biopsi, sædvanligvis uden generel anæstesi, men stesolid / petidinrus kan tilbydes. Gastroskopi forudsætter Hb> 6 mmol /l. Ved gastroskopi som led i udredning af dyspepsi anmodes patienter om så vidt muligt at være uden PPI-hæmmer behandling i forudgående 3-4 uger.

Tyndtarm

Udføres kun i Farsø: Tyndtarmsbiopsi via endoskop.
Lactoseabsorptionsundersøgelse udføres ambulant.

Colon

Sigmoideoskopi og koloskopi udføres på afdelingen i Farsø, eventuelt som 1-dagsindlæggelse. Eventuelt med indlæggelse dagen før med henblik på udrensning.

Endokrinologi

TRH-stimulationstest, Dexamethazontest, J131-optagelse og skintigrafi udføres i samarbejde med Klinisk Fysiologisk Afdeling i Aalborg.

Osteoporose

Der tilbydes osteoporoseudredning og behandling. Der udføres knoglemineralskanning med knogleskanner i Farsø.

Diabetes mellitus

Der er diabetesteam bestående af læge, sygeplejerske, diætist, socialrådgiver og fodterapeut tilknyttet afdelingerne i såvel Farsø som Hobro. Der er diabetesskole i såvel Farsø som Hobro.

Bevægeapparatet

Udredning og behandling af patienter med reumatoid artrit og andre inflammatoriske ledsygdomme ved afdelingen i Farsø. Der tilbydes behandling med DMARD (disease modifying antirheumatic drugs), medens anti-TNF behandling henvises til lands-landelsafdelinger. Der tilbydes diagnostik af artrose/polyartrose.
Patienter med subakutte ryglidelser modtages til diagnostik og behandling i snævert samarbejde med speciallæge Heine Svarrer fra Aalborg Universitetshospital.

Børn

Afdelingen modtager ikke børn, bortset fra mindre alvorlige akutte infektiøse lidelser. Der henvises til Pædiatrisk Afdeling, Aalborg.

Psykiatri

Afdelingen har konsulent i psykiatri, men kan ikke påtage sig håndtering af regulære psykiatriske lidelser.
Patienter med alkoholisme kan modtages i forgiftningsfasen til afrusning. Ikke akut afrusning kan kun finde sted efter specifik aftale med egen læge hos velmotiverede patienter.

Neurologiske lidelser

Der modtages patienter med apoplexia cerebri til diagnostik, behandling og rehabilitering.                                                                                 Andre komplicerede neurologiske sygdomme henvises til Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Hæmatologi

Der modtages patienter til undersøgelse og behandling for hæmatologiske lidelser. Behandling af svære maligne lidelser viderevisiteres efter diagnostik til hæmatologiske lands-landelsafdelinger mens benigne lidelser håndteres i afdelingerne.
Der tilbydes knoglemarvsbiopsi, jernabsorptionstest, anæmiudredning og kontrol og behandling af myeloproliferative lidelser.


Yderligere information
  • Kontaktperson:
  • Informationen Hobro/Informationen Farsø
  • Tlf. 97 65 20 00/97 65 30 00
  • Opdateret d.
  • 21. november 2013
Abonnér på side